Chickpea Potato Wraps with Tzatziki by luciamarecak | Quick & Easy Recipe | The Feedfeed
Chickpea Potato Wraps with Tzatziki
(1)
"Vegan, gluten-free and grain-free savoury potato pancakes."
-- @luciamarecak

Details

Prep time 20mins
Cook time 20mins
Serves or Makes: 12 small wraps
Recipe