(0)
"Late start (Avocado Toast with feta, yolk, walnuts & arugula)"
-- @dennistheprescott