Churro & Berry Compote Trifles

@zerotogourmet
@zerotogourmet takes trifles to the next level by adding churros!
Recipe