Gooseberry Clafoutis
(13)
"Luscious Gooseberry Clafoutis. "
-- @myblueandwhitekitchen