(0)
"(homemade ricotta doughnuts, & ganache)"
-- @dennistheprescott